Hjärups Byalag

Värdegrund

Värdegrunder Hjärups Byalag står för öppenhet, dialog och samhällsengagemang. Vi är partipolitiskt och religiöst oberoende och alla Hjärupsbor ska känna sig välkomna i föreningen och på våra aktiviteter och arrangemang. Vi värnar om kultur, samhällsgemenskap och demokrati.