Hjärups Byalag

Styrelse

ORDFÖRANDE
Sofia Güll
Åkervägen 8, 245 62 HJÄRUP
040 - 46 28 08, 0730 - 20 32 86
sofia.gull@gmail.comVICE ORDFÖRANDE
Tomas Naeslund
Södra Tvärvägen 19, 245 65 HJÄRUP
0702 - 70 20 05
t.naeslund@yahoo.comKASSÖR
Ingemar Persson
Måns väg 6, 245 63 HJÄRUP
040 - 46 06 95, 0705 - 26 83 12
ingemar.le.persson@telia.comADMINISTRATIV SEKRETERARE
Margareta Thomasson Stern
Centrumstigen 4 F, 245 62 HJÄRUP
040 - 46 53 81, 0730 - 53 84 99
margareta_ts@hotmail.comARRANGEMANG, BYABLADET
Ingegerd Höglund
Malenas väg 17, 245 63 HJÄRUP
040 - 46 54 82, 0703 - 52 58 03
ingegerdhoglund@gmail.com
Milan Stamenkovic
Kerstis Väg 10, 245 63 HJÄRUP
0705 - 10 05 39
milan.stamenkovic@gmail.com
Ulla-Britt Henningsson
Banmästargården 76, 245 63 HJÄRUP
040 - 46 03 43, 0704 - 39 04 01
ubh13@hotmail.se
Bodil Carlsson
Malenas Väg 7, 245 63 HJÄRUP
0705 - 46 19 19
rosberg.bodil@gmail.com
Charlotte Wilhelmsson
Tors Väg 27, 245 64 HJÄRUP
0733 - 99 55 66
wilhelmsson.charlotte@gmail.comMÖTESSEKRETERARE & SUPPLEANT
Anna Bruun Månsson
Sagas väg 9, 245 64 HJÄRUP
040 - 46 43 46
anna@tomorrowtoday.seSUPPLEANT
Marie Blohmé Enhörning
Mårtens Väg 7, 245 63 HJÄRUP
0709 - 53 09 49
enhornings@gmail.com