Hjärups ByalagORDFÖRANDE
Sofia Güll
Åkervägen 8, 245 62 HJÄRUP
+46 (0) 40 - 46 28 08, +46 (0) 730 - 20 32 86
sofia.gull@gmail.comKASSÖR
Ingemar Persson
Måns väg 6, 245 63 HJÄRUP
+46 (0) 40 - 46 06 95, +46 (0) 705 - 26 83 12
ingemar.le.persson@telia.comADMINISTRATIV SEKRETERARE
Margareta Thomasson Stern
Centrumstigen 4 F, 245 62 HJÄRUP
+46 (0) 40 - 46 53 81, +46 (0) 730 - 53 84 99
margareta_ts@hotmail.comARRANGEMANG, BYABLADET
Ingegerd Höglund
Malenas väg 17, 245 63 HJÄRUP
+46 (0) 40 - 46 54 82, +46 (0) 703 - 52 58 03
ingegerdhoglund@gmail.com
Milan Stamenkovic
Kerstis Väg 10, 245 63 HJÄRUP
+46 (0) 705 - 10 05 39
milan.stamenkovic@gmail.com
Tomas Naeslund
Södra Tvärvägen 19, 245 65 HJÄRUP
+46 (0) 702 - 70 20 05
t.naeslund@yahoo.com
Ulla-Britt Henningsson
Banmästargården 76, 245 63 HJÄRUP
+46 (0) 40 - 46 03 43, +46 (0) 704 - 39 04 01
ubh13@hotmail.se
Bodil Carlsson
Malenas Väg 7, 245 63 HJÄRUP
+46 (0) 705 - 46 19 19
rosberg.bodil@gmail.com
Charlotte Wilhelmsson
Tors Väg 27, 245 64 HJÄRUP
+46 (0) 733 - 99 55 66
wilhelmsson.charlotte@gmail.comSUPPLEANT
Anna Bruun Månsson
Sagas väg 9, 245 64 HJÄRUP
+46 (0) 40 - 46 43 46
anna@tomorrowtoday.seSUPPLEANT
Anna Streipel Ingstorp
Griffelvägen 14, 245 64 HJÄRUP
+46 (0) 40 - 46 55 88
amsi1972@live.seSUPPLEANT
Marie Enhörning
Mårtens Väg 7, 245 63 HJÄRUP
+46 (0) 709 - 53 09 49
enhornings@gmail.com