Hjärups Byalag

Språkcafé i Hjärup

SpräkHjärups Byalag har startat ett språkcafé. Hit kan alla komma som på ett trivsamt sätt vill träna sig i att prata svenska. Både nyanlända flyktingar och andra som inte har svenska som förstaspråk är välkomna.

Datum: Söndag 13 augusti och 3 september.
Plats: Hjärups bibliotek. kl 15 - 16.30.

Därefter avser vi att ha språkcafé varannan söndag fram till årsskiftet. Om dörren är låst när du kommer, knacka på fönstret så släpper vi in dig.

Volontär

Vill du vara volontär kan du gå med i vår facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/sprakcafehjarup .

Du kan även kontakta någon av nedanstående via epost genom att klicka på respektives namn.
Lize Svensson
Anna Steffen
Sofia Güll