Hjärups Byalag

Språkcafé i Hjärup

SpräkHjärups Byalag har startat ett språkcafé. Hit kan alla komma som på ett trivsamt sätt vill träna sig i att prata svenska. Både nyanlända flyktingar och andra som inte har svenska som förstaspråk är välkomna.
Vi har språkcafé varannan söndag fram till årsskiftet.

Datum: 12/11, 26/11 och 10/12.
Plats: Hjärups bibliotek. klockan 15.00 - 16.30.

Vi ses!
Om dörren är låst när du kommer, knacka på fönstret så släpper vi in dig.

Volontär

Vill du vara volontär kan du gå med i vår facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/sprakcafehjarup .

Du kan även kontakta någon av nedanstående via epost genom att klicka på respektives namn.
Lize Svensson
Anna Steffen
Sofia Güll