Hjärups Byalag

Byalagets skrivelser och yttranden 2017 - 2001 Skrivelserna och övrig dokumentation är i PDF-format

2017
2016
2016-10-16 Svenska kraftnät - synpunkter på ledningsflytt
2016-10-12 Cykelparkering vid stationen
2016-10-04 Viktig roll i växande Hjärup / SKD
2016-09-16 Hastighetsbegränsning Lommavägen
2016-09-15 Utbyggnad av 4-spår i Hjärup
2016-05-26 Trafikutredningsrapport för området kring bl.a. Fredriks väg 
2016-05-15 Snabbcykelstråk Malmö - Lund 
2016-02-07 Avfallsplan för framtiden 
2015
2015-12-09 Kommunens svar på "Enkla förslag till åtgärder för att höja trivseln och förbättra utemiljön i Hjärup"
2015-11-22 Planområdet fastigheten Hjärup 8:230 samt en mindre del av Hjärup 4:2
2015-11-22 Enkla förslag till åtgärder för att höja trivseln och förbättra utemiljön i Hjärup
2015-10-19 Synpunkter på detaljplaner för stambanans utbyggnad till 4­spår i Hjärup
2015-10-05 Trafikverket / Järnvägsplanen Flackarp - Arlöv / Synpunkter på PM Granskningsutlåtande
2015-08-10 Synpunkter på Detaljplan för Stora Uppåkra 12:2 m. fl. Hjärup NO etapp 3
2015-06-03 Förslag till ökad tillgänglighet till och utnyttjande av biblioteket i Hjärup
2015-04-20 Synpunkter på Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl SPÅROMRÅDET
2015-03-30 Svar från Staffanstorps kommun gällande ersättningsytor
2015-03-30 Svar från Staffanstorps kommun gällande utsmyckning Hjärup
2015-03-18 Ersättningsytor
2015-03-18 Utsmyckning Hjärup
2014
2014-10-09 Minnesanteckningar vid möte med Referensgruppen
2014-09-30 Kommentar till utställning för Åttevägen i Hjärup
2014-09-12 Synpunkter på detaljplaner för stambanans utbyggnad till 4-spår i Hjärup
2014-07-29 Synpunkter på Detaljplan för Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn samt skolan
2014-07-02 Åttevägen och Scoutparken
2014-05-25 Vårdträdet Äppelhagen
2014-05-13 Minnesanteckningar vid möte med Referensgruppen
2014-04-24 Referensgruppen i Hjärups Byalag våren 2014
2014-04-03 Synpunkter på detaljplan för Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn
2014-03-20 Lekplatser i Hjärup
2014-03-12 Samarbete kring programverksamhet Staffanstorp - Hjärup
2014-03-06 Minnesanteckningar vid möte med Referensgruppen
2014-03-02 Stationsbyggnaderna i Hjärup
2014-01-30 Synpunkter efter samrådsmöte Äppelhagen
2013
2013-11-28 Minnesanteckningar vid möte med Referensgruppen
2013-11-04 Samrådsmöte Åkerslundshusen LG ver 1
2013-09-08 Synpunkter på detaljplaner för Åttevägen och Tågvägen i Hjärup.
2013-05-28 Trafikfällor - Jakriborg Hyresgästförening.
2013-05-20 Byalagets svar på kommunen angående byalagets skrivelse om trafikfällor.
2013-04-22 Kommunens svar på byalagets skrivelse om trafikfällor.
2013-02-04 Sammanställning av trafikfällor som bör åtgärdas i Hjärup.
2011
Yttrande 2011-12-27 angående fyra järnvägsspår genom Hjärup.
Yttrande 2011-08-26 angående förslag till förändrade hastighetsgränser.
Yttrande 2011-04-12 angående förslagen till station och nytt centrum.
2009
Yttrande 2009-09-10 angående översiktsplan Hjärup 2038.
Yttrande 2009-01-16 angående bebyggelse i Hjärup Bocentrum.
2007
Yttrande 2007-12-17 angående reviderad fördjupad översiktsplan
2006
Yttrande 2006-11-05 angående fördjupad översiktsplan Hjärup-06
Yttrande 2006-10-01 angående Södra stambanans utbyggnad - komplettering.
Yttrande 2006-10-01 angående Södra stambanans utbyggnad.
Yttrande 2006-01-09 angående trafikplan.
2005
Yttrande 2005-10-05 angående fördjupad översiktsplan.
Förfrågan 2005-09-29 angående nytt Forum Hjärup.
Arbetsgruppens förslag 2005-09-25 till fördjupad översiktsplan.
Yttrande 2005-04-19 angående Lekplatsutredningen.
Remissvar 2005-01-13 angående Södra stambanan Håstad-Arlöv.
2004
PM 2004-10-18 angående väg- och trafikåtgärder i Hjärup.
Yttrande 2004-02-12 angående Gamla skolan och cykelväg Hjärup-Lomma.
2003
Yttrande 2003-09-12 angående kartläggning av potentialen för en närvärmeanläggning.
Yttrande 2003-09-01 angående fritidsverksamheten för ungdom i Hjärup.
PM 2003-08-28 angående hastighetsbegränsning på Banvallsvägen i Hjärup.
PM 2003-05-15 angående åtgärder för förbättring av trafiksituationen i och kring Hjärup.
PM 2003-03-13 angående grönstråk vid detaljplanläggning.
PM 2003-03-13 angående belysning samt behovet av förbättringar i Hjärup.
2002
PM 2002-12-09 angående IT-infrastruktur i Hjärup
Yttrande 2002-01-29 angående anläggande av ett motionsspår i Hjärup