Bli aktiv i Hjärups Byalag

Vi är tacksam för all hjälp vi får i Hjärups Byalag. Fyll i fälten nedan och skriv vad du kan hjälpa oss med. Ange gärna vilka veckodagar och/eller datum samt mellan vilka tider som passar dig bäst. För att vi i Byalaget ska kunna ta kontakt med dig behöver vi antingen veta din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Anmäl ditt intresse

Kontakta oss

Vill du veta mer vad vi sysslar med idag och har utfört den senaste tiden får du gärna skriva till oss. Alla typer av frågor som rör Hjärup, Byalagets verksamheten eller våra aktiviteter är välkomna.

➢ Skicka ett epostmeddelande till oss

Byalaget på Facebook

Vi i Byalaget upplever att det händer mer än vad man tror i Hjärup men att det är svårt att nå ut med all information till alla bybor. På vår Facebook-sida kan du läsa och finna information om aktiviteter, kommande event och samrådsmöten.

Länk till Facebook-sidan

Bildgalleri