v Hjärups Byalag | Medlemsskap

Bli medlem

Som medlem går hela familjen in gratis eller till reducerat pris på alla aktiviteter som arrangeras av Byalaget. Du har möjlighet att vara med och påverka de politiska beslut som berör Hjärup genom att aktivera dig i styrelsen.
Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår och hushåll, och alla i hushållet är då medlemmar. Medlemsavgiften går till tryck och distribution av Byabladet, arrangemangslistan till hushållen, arvode till föredragshållare, aktiviteter m.m.

Vill du bli medlem i Byalaget? Betala in 150 kr på BG 5318-5849 . Skriv namn och adress i meddelandefältet så kan vi lättare hitta dig i vår medlemslista då du besöker våra arrangemang.

Betalar du för någon annans räkning så måste du uppge namn och adress i meddelandefältet som betalningen är avsedd för. En ospårbar betalning ses som en gåva.

Du uppger ditt namn när ni går in på våra arrangemang.

Kontakta oss

Vill du veta mer vad vi sysslar med idag och har utfört den senaste tiden får du gärna skriva till oss. Alla typer av frågor som rör Hjärup, Byalagets verksamheten eller våra aktiviteter är välkomna.

➢ Skicka ett epostmeddelande till oss

Byalaget på Facebook

Vi i Byalaget upplever att det händer mer än vad man tror i Hjärup men att det är svårt att nå ut med all information till alla bybor. På vår Facebook-sida kan du läsa och finna information om aktiviteter, kommande event och samrådsmöten.

Länk till Facebook-sidan

Bildgalleri