Din levande trädgård - en del av ekosystemet

Onsdagen 22 september
Hjärupslundsskolans matsal kl 19.00
HumlaHur kan man öka den biologiska mångfalden inpå knuten och vilken betydelse har trädgården för vår egen hälsa? Med en ständig utbyggnad av städer och utarmning av ekosystem som följd blir den lokala naturen allt viktigare. Johan K. Jensen, som doktorerar i stadsekologi och miljövetenskap vid Lunds universitet, kommer under föredraget att ge handfasta tips på hur man kan bidra till en bättre miljö genom sin egen trädgård och berätta varför naturen på den egna tomten är så viktig. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer för att undvika smittspridning.

Detta är ett samarrangemang mellan Hjärups Byalag, Naturskyddsföreningen Staffanstorp och Klimatsprånget Hjärup.

Berättelser om Hjärup

Det är Lars Fridh som skriver om byns historia och berättelser här på hjärup.nu, om denna bygd som han så väl känner till. Han har bland annat letat upp gamla foton, besökt människor för att ta del av deras historia.

Bland dokumenten som han skrivit och som finns att läsa på denna sajt återges historier och skrönor som har följt med i Hjärup. Berättelser om hur människor levde och jobbade på den tiden. Sant eller inte? I alla fall var det så människorna upplevde och uppfattade det då.

Senaste tillägg    >>  15aug, 2021  <<  Lägga ut räls

Några bilder över Hjärup

Höstdimma vid morgonen

Den fina, nya dammen vid Hjärups Park

Lite onödig information

ORDSPRÅK OCH TÄNKVÄRT

GDPR - vad innebär dataskyddsförordningen för dig?

GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation, på svenska Dataskyddsförordningen. Lagen ska förebygga att det sprids uppgifter som exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress för en tredje part utan dess tillåtelse. För Hjärups Byalag innebär det att vi måste meddela våra medlemmar vilka uppgifter vi använder.

Vår kassör använder uppgifter som medlemmens namn och adress (om det finns risk för namn-dubbletter) för att hålla reda på vem som har betalt årsavgiften. Listan är sparad i en datafil. Den finns endast tillgänglig offline och skrivs ut vid årsmötet och vid våra arrangemang då vi tar entré. På så sätt kan vi se vem som har rätt till gratis inträde eller som kan få det till rabatterat pris vid arrangemang på Biblioteket. Eftersom GDPR även omfattar fotografi måste vi meddela att vi tar fotografier vid vissa av våra arrangmang och lägger ut några av bilderna på vår hemsida och vårt Facebook. Nedan angiven är ansvarig för insamling av data rörande Hjärups Byalags medlemmar.

GDPRVåra medlemmar kan när som helt begära sig strukna ifrån listan men då kan de ej dra nytta av sina förmåner. Eftersom du har valt att vara anonym kan vi inte se om du finns med i vår medlemslista. Skriv till oss genom att klicka här och ange att du vill bli struken eller har fler frågor om GDPR.

Övrigt om denna webbsida

Hjärup Byalags använder sig av den senaste tekniken inom webbdesign vid hantering av text och montering av bilder på webbsidan. Tycker du att sidan ser konstig ut så ber vi dig använda dig av den senaste utgåvan av webbläsaren för din dator, surfplatta eller smartphone. Är din dator ifrån 2016 eller tidigare/ använder Windows 7 eller 8, så krävs att du uppgraderar/byter webbläsaren till minst ....
Microsoft Edge 79,
Mozilla Firefox 54, Safari 10 eller
Google Chrome 55.
- Upplever du att inte allt på sidan finns med vid utskrift !! Då har du rätt. För att minimera utskriften har återkommande delar av webbsidan tagits bort, och även andra utan större "arkiveringsvärde".

Kontakta oss

Vill du veta mer vad vi sysslar med idag och har utfört den senaste tiden får du gärna skriva till oss. Alla typer av frågor som rör Hjärup, Byalagets verksamheten eller våra aktiviteter är välkomna.

➢ Skicka ett epostmeddelande till oss

Byalaget på Facebook

Vi i Byalaget upplever att det händer mer än vad man tror i Hjärup men att det är svårt att nå ut med all information till alla bybor. På vår Facebook-sida kan du läsa och finna information om aktiviteter, kommande event och samrådsmöten.

Länk till Facebook-sidan

Bildgalleri

Hjärups Byalag - Startsida