Julavslutning 2023

Julgransmysteriet

Invigning Hjärups järnvägsstation 2023

Framflyttat möte angående Projektet Västerstad

Planerna för Västerstad Under januari 2024 är det tänkt att byggföretaget Skanska ska informera byborna om sina planer för Projektet Västerstad. Mer information kommer då datum är spikat för mötet.

Bokcirkeln

Nästa bokcirkelträff läser vi ...
Blir du ledsen om jag dör Nicolas Lunabba
...och som extra bok...
Minnen av framtiden Siri Hustvedt
Datum: Tisdagen 14 november
Tid: 19.00
Plats: Hjärups Bibliotek.

Stavgång

Gå med eller utan stavar. Längd varierar på våra rundor.
Tid: Tisdagar och torsdagar kl. 09.30
Plats: Samlingsplats vid Församlingsgården/HMC.

Ny tid, ny teknik

Nu börjar Hjärups Byalag med en större uppgradering av sin sajt. Utseendemässigt sker inte någon större förändring. Utrullningen kommer att ske i långsam takt och i slutet av oktober så kommer allt att vara färdigt. Kravet på webbläsaren kommer att vara högre men de flesta behöver inte göra någon uppgradering. Har du Windows XP bör du använda Firefox version 52.9.0es

Upptäckt i kvällsmörkret

Västerstad i mörker

Ingen mobil i världen har en så pass bra kameralins att den kan fotografera i mörker utan brixt och få en skarp bild. Denna bild är ifrån södra Västerstad och den nya rondellen.

Berättelser om Hjärup

Det är Lars Fridh som skriver om byns historia och berättelser här på hjärup.nu, om denna bygd som han så väl känner till. Han har bland annat letat upp gamla foton, besökt människor för att ta del av deras historia.
Bland dokumenten som han skrivit och som finns att läsa på denna sajt återges historier och skrönor som har följt med i Hjärup. Berättelser om hur människor levde och jobbade på den tiden. Sant eller inte? I alla fall var det så människorna upplevde och uppfattade det då.

Senaste tillägg    >>  13 september, 2023  <<   Västangård

GDPR - vad innebär dataskyddsförordningen för dig?

GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation, på svenska Dataskyddsförordningen. Lagen ska förebygga att det sprids uppgifter som exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress för en tredje part utan dess tillåtelse. För Hjärups Byalag innebär det att vi måste meddela våra medlemmar vilka uppgifter vi använder.

Vår kassör använder uppgifter som medlemmens namn och adress (om det finns risk för namn-dubbletter) för att hålla reda på vem som har betalt årsavgiften. Listan är sparad i en datafil. Den finns endast tillgänglig offline och skrivs ut vid årsmötet och vid våra arrangemang då vi tar entré. På så sätt kan vi se vem som har rätt till gratis inträde eller som kan få det till rabatterat pris vid arrangemang på Biblioteket. Eftersom GDPR även omfattar fotografi måste vi meddela att vi tar fotografier vid vissa av våra arrangmang och lägger ut några av bilderna på vår hemsida och vårt Facebook. Nedan angiven är ansvarig för insamling av data rörande Hjärups Byalags medlemmar.

GDPRVåra medlemmar kan när som helt begära sig strukna ifrån listan men då kan de ej dra nytta av sina förmåner. Eftersom du har valt att vara anonym kan vi inte se om du finns med i vår medlemslista. Skriv till oss genom att klicka här och ange att du vill bli struken eller har fler frågor om GDPR.

Kontakta oss

Vill du veta mer vad vi sysslar med idag och har utfört den senaste tiden får du gärna skriva till oss. Alla typer av frågor som rör Hjärup, Byalagets verksamheten eller våra aktiviteter är välkomna.

➢ Skicka ett epostmeddelande till oss

Byalaget på Facebook

Vi i Byalaget upplever att det händer mer än vad man tror i Hjärup men att det är svårt att nå ut med all information till alla bybor. På vår Facebook-sida kan du läsa och finna information om aktiviteter, kommande event och samrådsmöten.

Länk till Facebook-sidan

Bildgalleri

Hjärups Byalag - Startsida