1. Hjärup Nr 1 & 13 Coyetgården
   2. Hjärup Nr 2 Black Trumpetarboställe
   3. Hjärup Nr 3 & 11
   4. Hjärup Nr 4 Hjärupslund
   5. Hjärup Nr 5 Hjärups Gård
   6. Hjärup Nr 6 Profossbostället
   7. Hjärup Nr 7 Hjärups Boställe
    1. Hjärup Nr 8 Klockaregården
    2. Fatters Krog och Hjerups väderkvarn
    3. Hjärup Nr 8:3 Fäladsvägen 1
    4. Hjärup Nr 8:4 Fäladsvägen 17
    5. Hjärup 8:7-8 Trädgårdsmästaren 31
    6. Hjärup Nr 8:9 Klockaregården
    7. Hjärup Nr 8:11 - 8:13 Hörmans handelsträdgård
    8. Hjärup Nr 8:14 Butiken
    9. Hjärup Nr 8:17 Karl Perssons Handelsträdgård
    10. Hjärup Nr 8:18 Lommavägen 13
   8. Hjärup Nr 9 Stenshögs Gård *
   9. Hjärup Nr 10
   10. Hjärup Nr 12
   1. Banvaktsstugor och banvakter
   2. Cykelväg till Lomma, del 1
   3. Gamla Lundavägen 3
   4. Gamla Lundavägen 33: Polisstation, Distriktssköterska
   5. Gamla Lundavägen 37: Stenhuggeri, Bilverkstad, Palino
   6. Hjärupsvägen 20 Smedjan
   7. Hjärupsvägen 21
   8. Jordbruksreformer
   9. Järnvägens passager i Hjärup
   10. Klockaregårdsvägen
   11. Kyrkan
   12. Lommavägen
   13. Lommavägen 19 Kullenberg
   14. Scouterna
   15. Sexevägen 33 Albin Bladh
   16. Skolan
   17. Stationsstigen 12
   18. Stationen
   19. Väståkravägen
    1. Åttegränd 9 (f.d. 7 & 9)
    2. Åttegränd 10
    3. Åttevägen 24
    1. Den tillfälliga stationen
    2. Järnvägsbron vid Wragerupsvägen
    3. Lägga ut räls
    4. Nedsänkning av järnvägen