1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    1. Byabladet Nr 1
    1. Byabladet Nr 1 *
    2. Byabladet Nr 2 *
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2 *
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2a
    3. Byabladet Nr 2b
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    3. Byabladet Nr 3
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    3. Byabladet Nr 3
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    3. Byabladet Nr 3
     1. 2022-04-26
     1. 2021-06-03 för 2020 digitalt möte
     1. 2021-03-04 för 2019 digitalt möte
     2. 2019-04-24 *
     3. Extra 2019-05-28 *
     1. 2018-04-24
     1. 2017-05-23
     2. 2017-04-26
     1. 2016-04-26
     1. 2015-04-22
     1. 2014-04-23
     1. 2013-04-24
     1. 2012-04-25
     1. 2011-04-28
     1. 2010-04-22
     1. 2009-04-21
     1. 2008-04-24
     1. 2007-06-19
     2. 2007-04-24
     1. 2006-06-08
     2. 2006-04-24
     1. 2005-09-29
     2. 2005-04-28
     1. 2004-04-19
     1. 2003-04-23
     1. 2002-04-23
     1. 2001-10-02
     1. Styrelsemöte 2023-01-17
     1. Styrelsemöte 2022-12-14
     2. Styrelsemöte 2022-11-10
     3. Styrelsemöte 2022-09-27
     4. Styrelsemöte 2022-08-22
     5. Styrelsemöte 2022-06-08
     6. Styrelsemöte 2022-05-05
     7. Konstituerande styrelsemöte 2022-04-26
     8. 2022-03-24
     9. 2022-02-28
     10. 2022-01-27
     11. extra 2022-02-03
     12. 2022-03-24
     1. 2021-12-16
     2. 2021-11-18
     3. 2021-10-20
     4. 2021-09-23
     5. 2021-09-02
     6. Förtydligande konstituerande styrelsemöte 21-06-03
     7. Konstituerande styrelsemöte 21-06-03 digitalt möte
     8. 2021-04-22 digitalt möte
     9. 2021-04-08 digitalt möte
     1. 2020-04-07 digitalt möte
     2. 2020-03-10
     3. 2020-02-25
     4. 2020-01-23
     1. 2019-10-15
     2. 2019-09-01 *
     3. 2019-05-28 *
     4. 2019-04-24 *
     5. 2019-04-14 *
     6. 2019-03-12 *
     7. 2019-02-11 *
     8. 2019-01-14 *
     1. 2018-10-23
     2. 2018-09-26
     3. 2018-08-19
     4. 2018-05-23
     5. 2018-04-22
     6. 2018-03-14
     7. 2018-02-13
     8. 2018-01-17
     1. 2017-11-21
     2. 2017-10-25
     3. 2017-09-26
     4. 2017-08-20
     5. 2017-05-23
     6. 2017-04-26
     7. 2017-04-23
     8. 2017-03-15
     9. 2017-02-15
     10. 2017-01-18
     1. 2016-11-16
     2. 2016-10-11
     3. 2016-09-14
     4. 2016-08-21
     5. 2016-05-25
     6. 2016-04-26
     7. 2016-04-24
     8. 2016-03-15
     9. 2016-02-16
     10. 2016-01-13
     1. 2015-11-24
     2. 2015-10-27
     3. 2015-09-22
     4. 2015-08-25
     5. 2015-06-09
     6. 2015-05-12
     7. 2015-04-22
     8. 2015-03-04
     9. 2015-01-28
     1. 2014-11-26
     2. 2014-10-29
     3. 2014-09-24
     4. 2014-08-24
     5. 2014-06-11
     6. 2014-05-07
     7. 2014-04-23
     8. 2014-04-02
     9. 2014-03-12
     10. 2014-02-19
     11. 2014-01-22
     1. 2013-12-11
     2. 2013-11-20
     3. 2013-10-16
     4. 2013-09-18
     5. 2013-08-21
     6. 2013-06-12
     7. 2013-05-15
     8. 2013-04-24
     9. 2013-03-13
     10. 2013-02-14
     11. 2013-01-23
     1. 2012-12-12
     2. 2012-11-15
     3. 2012-10-18
     4. 2012-09-13
     5. 2012-08-23
     6. 2012-06-14
     7. 2012-05-24
     8. 2012-05-03
     9. 2012-04-19
     10. 2012-03-22
     11. 2012-03-01
     12. 2012-01-26
     1. 2011-12-15
     2. 2011-11-17
     3. 2011-10-20
     4. 2011-09-15
     5. 2011-08-18
     6. 2011-06-16
     7. 2011-05-19
     8. 2011-04-28
     9. 2011-04-14
     10. 2011-03-31
     11. 2011-02-17
     12. 2011-01-20
     1. 2010-12-16
     2. 2010-11-25
     3. 2010-10-28
     4. 2010-09-23
     5. 2010-08-26
     6. 2010-06-10
     7. 2010-05-11
     8. 2010-04-22
     9. 2010-03-17
     10. 2010-03-04
     11. 2010-02-04
     12. 2010-01-07
     1. 2009-10-28
     2. 2009-10-01
     3. 2009-09-10
     4. 2009-08-20
     5. 2009-06-11
     6. 2009-05-07
     7. 2009-03-24
     8. 2009-02-26
     9. 2009-02-03
     1. 2008-12-11
     2. 2008-10-22
     3. 2008-09-17
     4. 2008-08-14
     5. 2008-05-22
     6. 2008-03-26
     7. 2008-02-27
     8. 2008-01-16
     1. 2007-10-09
     2. 2007-08-15
     3. 2007-06-19
     4. 2007-04-24
     5. 2007-03-21
     6. 2007-02-07
     1. 2006-11-28
     2. 2006-10-24
     3. 2006-09-04
     4. 2006-08-30
     5. 2006-06-08
     6. 2006-05-15
     7. 2006-05-07
     8. 2006-05-01
     9. 2006-03-29
     10. 2006-01-25
     1. 2005-12-12
     2. 2005-11-09
     3. 2005-10-04
     4. Reservation till ÖP
     5. 2005-08-23
     6. 2005-06-13
     7. 2005-05-09
     8. 2005-03-29
     9. 2005-03-01
     10. 2005-01-11
     1. 2004-11-17
     2. 2004-10-14
     3. 2004-08-26
     4. 2004-06-01
     5. 2004-04-19
     6. 2004-03-16
     7. 2004-02-10
     8. 2004-01-13
     1. 2003-12-08
     2. 2003-11-18
     3. 2003-10-22
     4. 2003-10-03
     5. 2003-09-23
     6. 2003-08-26
     7. 2003-06-12
     8. 2003-05-12
     9. 2003-04-23
     10. 2003-03-20
     11. 2003-02-25
     12. 2003-01-16
     1. 2002-12-09
     2. 2002-11-05
     3. 2002-09-01
     4. 2002-08-20
     5. 2002-06-17
     6. 2002-05-23
     7. 2002-04-29
     8. 2002-04-11
     9. 2002-03-19
     10. 2002-02-12
     1. 2001-11-29
     2. 2001-10-30
     3. 2001-10-08
    1. E-post från kommunstyrelsen: Svar på frågor ifrån Byalaget
    2. Synpunkter Västerstad Etapp 1
    3. Till Christian Sonesson: Frågor från Hjärups Byalags styrelse
    4. Västerstad Etapp 1, Plankarta
    5. Västerstad Etapp 1, Illustrationsplan
    6. Västerstad Etapp 1, Planbeskrivning
    7. Västerstad Etapp 1, Redogörelse efter samråd
    8. Västerstad Etapp 1, Underrättelse - Granskning av detaljplan
    1. Synpunkter på detaljplan för del av Hjärup 4 281 Allefonden
    1. Synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla i Staffanstorps kommun
    2. Synpunkter på detaljplan efter samråd för del av Hjärup 22:1 m fl – Västerstad Etapp 1
    3. Förtida besked betr arrangemangsstödsansökningar från kommunen
    4. Synpunkter på vad parken i Hjärup kan innehåll
    1. Synpunkter på detaljplan för del av Hjärup 4:2, Hjärup NO etapp 4
    2. Nominering av Kerstin Ringdal
    1. Affärsområdet "Trekanten" vid Väståkravägen. 
    2. Synpunkter på Snabbcykelstråk väg E22 Malmö-Lund. Sänt till Trafikverket.
    3. Skiss på framtida "Centrumgatan" i Västerstad.
    4. Synpunkter på detaljplan för del av Hjärup 22:1 m.fl. - Västerstad Etapp 1, Hjärup.
    1. Svenska kraftnät - synpunkter på ledningsflytt
    2. Cykelparkering vid stationen
    3. Viktig roll i växande Hjärup / SKD
    4. Hastighetsbegränsning Lommavägen
    5. Utbyggnad av 4-spår i Hjärup
    6. Trafikutredningsrapport för området kring bl.a. Fredriks väg 
    7. Snabbcykelstråk Malmö - Lund 
    8. Avfallsplan för framtiden 
    1. Kommunens svar på "Enkla förslag till åtgärder för att höja trivseln och förbättra utemiljön i Hjärup"
    2. Planområdet fastigheten Hjärup 8:230 samt en mindre del av Hjärup 4:2
    3. Enkla förslag till åtgärder för att höja trivseln och förbättra utemiljön i Hjärup
    4. Synpunkter på detaljplaner för stambanans utbyggnad till 4­spår i Hjärup
    5. Trafikverket / Järnvägsplanen Flackarp - Arlöv / Synpunkter på PM Granskningsutlåtande
    6. Synpunkter på Detaljplan för Stora Uppåkra 12:2 m. fl. Hjärup NO etapp 3
    7. Förslag till ökad tillgänglighet till och utnyttjande av biblioteket i Hjärup
    8. Synpunkter på Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl SPÅROMRÅDET
    9. Svar från Staffanstorps kommun gällande ersättningsytor
    10. Svar från Staffanstorps kommun gällande utsmyckning Hjärup
    11. Ersättningsytor
    12. Utsmyckning Hjärup
    1. Minnesanteckningar vid möte med Referensgruppen
    2. Kommentar till utställning för Åttevägen i Hjärup
    3. Synpunkter på detaljplaner för stambanans utbyggnad till 4-spår i Hjärup
    4. Synpunkter på Detaljplan för Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn samt skolan
    5. Åttevägen och Scoutparken
    6. Vårdträdet Äppelhagen
    7. Referensgruppen i Hjärups Byalag våren
    8. Synpunkter på detaljplan för Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn
    9. Lekplatser i Hjärup
    10. Samarbete kring programverksamhet Staffanstorp - Hjärup
    11. Minnesanteckningar vid möte med Referensgruppen
    12. Stationsbyggnaderna i Hjärup
    13. Synpunkter efter samrådsmöte Äppelhagen
    1. Minnesanteckningar vid möte med Referensgruppen
    2. Samrådsmöte Åkerslundshusen LG ver 1
    3. Synpunkter på detaljplaner för Åttevägen och Tågvägen i Hjärup.
    4. Trafikfällor - Jakriborg Hyresgästförening. *
    5. Byalagets svar på kommunen angående byalagets skrivelse om trafikfällor.
    6. Kommunens svar på byalagets skrivelse om trafikfällor.
    7. Sammanställning av trafikfällor som bör åtgärdas i Hjärup.
    1. Yttrande angående fyra järnvägsspår genom Hjärup.
    2. Yttrande angående förslag till förändrade hastighetsgränser.
    3. Yttrande angående förslagen till station och nytt centrum.
    1. Yttrande angående översiktsplan Hjärup 2038.
    2. Yttrande angående bebyggelse i Hjärup Bocentrum.
    1. Yttrande angående reviderad fördjupad översiktsplan
    1. Yttrande angående fördjupad översiktsplan Hjärup-06
    2. Yttrande angående Södra stambanans utbyggnad - komplettering.
    3. Yttrande angående Södra stambanans utbyggnad.
    4. Yttrande angående trafikplan.
    1. Yttrande angående fördjupad översiktsplan.
    2. Förfrågan angående nytt Forum Hjärup.
    3. Arbetsgruppens förslag till fördjupad översiktsplan.
    4. Yttrande angående Lekplatsutredningen.
    5. Remissvar angående Södra stambanan Håstad-Arlöv.
    1. PM angående väg- och trafikåtgärder i Hjärup.
    2. Yttrande angående Gamla skolan och cykelväg Hjärup-Lomma.
    1. Yttrande angående kartläggning av potentialen för en närvärmeanläggning.
    2. Yttrande angående fritidsverksamheten för ungdom i Hjärup.
    3. PM angående hastighetsbegränsning på Banvallsvägen i Hjärup.
    4. PM angående åtgärder för förbättring av trafiksituationen i och kring Hjärup.
    5. PM angående grönstråk vid detaljplanläggning.
    6. PM angående belysning samt behovet av förbättringar i Hjärup.
    1. PM angående IT-infrastruktur i Hjärup
    2. Yttrande angående anläggande av ett motionsspår i Hjärup
   1. 2021
   2. 2020
   3. 2019
   4. 2018 *
   5. 2017
   6. 2016
   7. 2015
   8. 2014
   9. 2013
   10. 2012
   11. 2011
   12. 2010
   13. 2009
   14. 2008
   15. 2007
   16. 2005
   17. 2004
   18. 2003
   19. 2002 Lägesrapport
    1. Revisionsberättelse
    2. Budget för 2022
    3. Resultatrapport
    4. Balansrapport
    1. Budget för 2021
    2. Resultatrapport
    3. Balansrapport
    1. Revisionsberättelse
    2. Budget för 2020
    3. Resultatrapport
    4. Balansrapport
    1. Revisionsberättelse
    2. Budget för 2019
    3. Resultatrapport
    4. Balansrapport
    1. Revisionsberättelse
    2. Budget för 2018
    3. Resultatrapport
    4. Balansrapport
   1. Verksamhetsplan 2021
   2. Verksamhetsplan 2020
   3. Verksamhetsplan 2019
   4. Verksamhetsplan 2018
   5. Verksamhetsplan 2017
   6. Socialt bokslut 2019
   7. Socialt bokslut 2018
   8. Socialt bokslut 2017
   9. Socialt bokslut 2016
   1. Stadgar rev 2019
   1. 2019 Sammanställning av synpunkter på vad parken i Hjärup kan innehålla
   2. Äldre karta över Hjärup, HJERUP