Varför ett Byalag

I Hjärup finns sedan 2001 ett aktivt byalag som arbetar med att göra Hjärup till en plats där man lever – inte bara bor. Det gör vi dels genom att ordna spännande arrangemang och aktiviteter, dels genom att hålla koll på översikts- och detaljplaner och annat som är på gång i Hjärup och lyfta fram Hjärupsbornas intressen.

Cirka fyrahundra hushåll är medlemmar i Hjärup och vi är ett tjugotal personer som är med i styrelse och arbetsgrupper. Det finns jättemycket att göra och ständigt kommer det upp nya förslag. Ju fler vi blir desto mer kan byalaget uträtta och på så sätt bidra till ett trivsamt och levande samhälle.

Genom hemsidan www.hjarup.nu, vår Facebooksida och Byabladet som delas ut i brevlådorna två gånger per år informerar vi om vad som är på gång. Vi vill gärna ta del av byalagets medlemmars och även andra Hjärupsbors tankar om vår verksamhet och Hjärups utveckling.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Hjärups Byalag skall vara partipolitiskt och religiöst obundet och verka för att Hjärupsbornas intressen tillvaratas genom att skapa:
 • Samhörighet mellan de boende
 • God boendemiljö
 • Kulturell identitet
 • Möjlighet att vara remissinstans för frågor som berör Hjärup
 • Närdemokrati med korta beslutsvägar
 • Delaktighet i samhällsutvecklingen inom kommunen
 • Informationskanaler för Hjärupsborna

DETTA HAR VI ÅSTADKOMMIT

Hjärups Byalag bildades 2001. Det kom till efter Forum Hjärup, ett projekt där kommunen initierade dialog och samverkan om Hjärups utveckling. Ett byalag föreslogs bli ett nav för ett fortsatt arbete i Hjärup, och den 2 oktober 2001 bildades byalaget på ett stormöte i Hjärups skola där cirka 80 personer deltog.
 • Nedgrävd järnväg med fyra spår
 • Cykelväg till Lomma och Staffanstorp
 • Ingen bebyggelse i scoutparken
 • Ingen genomfartstrafik med bil
 • Förlängd fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-5
 • Fritidslokal
 • Scen och möteslokal på Hjärupslundsskolan
 • Fokus på grönområden och lekplatser
 • Post-/paketutlämning
 • Insamling av trädgårdsavfall 4 gånger per år
 • Ökad service på vårdcentralen
 • Motionsslingan ”Hälsans stig”
 • Väjningsplikt utmed Banvallsvägen och 30 km/h-skyltar vid infarter
Byalaget har också under årens lopp hållit i många arrangemang och aktiviteter för alla åldrar och vi har varit med och anordnat Valborgs- och midsommarfirande i Hjärup.

Kontakta oss

Vill du veta mer vad vi sysslar med idag och har utfört den senaste tiden får du gärna skriva till oss. Alla typer av frågor som rör Hjärup, Byalagets verksamheten eller våra aktiviteter är välkomna.

➢ Skicka ett epostmeddelande till oss

Byalaget på Facebook

Vi i Byalaget upplever att det händer mer än vad man tror i Hjärup men att det är svårt att nå ut med all information till alla bybor. På vår Facebook-sida kan du läsa och finna information om aktiviteter, kommande event och samrådsmöten.

Länk till Facebook-sidan

Bildgalleri