Värdegrund

Hjärups Byalag står för öppenhet, dialog och samhällsengagemang. Vi är partipolitiskt och religiöst oberoende och alla Hjärupsbor ska känna sig välkomna i föreningen och på våra aktiviteter och arrangemang. Vi värnar om kultur, samhällsgemenskap och demokrati.

Kontakta oss

Vill du veta mer vad vi sysslar med idag och har utfört den senaste tiden får du gärna skriva till oss. Alla typer av frågor som rör Hjärup, Byalagets verksamheten eller våra aktiviteter är välkomna.

➢ Skicka ett epostmeddelande till oss

Byalaget på Facebook

Vi i Byalaget upplever att det händer mer än vad man tror i Hjärup men att det är svårt att nå ut med all information till alla bybor. På vår Facebook-sida kan du läsa och finna information om aktiviteter, kommande event och samrådsmöten.

Länk till Facebook-sidan

Bildgalleri