Styrelse


ORDFÖRANDE
Zbigniew Glowacki
Malenas Väg 6, 245 63 HJÄRUP
076 - 117 72 96
KASSÖR
Peter Hofbauer
Emmas Väg 4, 245 63 Hjärup
070 - 846 05 27
ARRANGEMANG, BYABLADET
Ingegerd Höglund
Malenas väg 17, 245 63 HJÄRUP
0703 - 52 58 03


Bodil Carlsson
Malenas Väg 7, 245 63 HJÄRUP
0705 - 46 19 19

MÖTESSEKRETERARE
Lisbeth Nilsson
Mårtens Väg 3, 245 63 HJÄRUP
070 - 479 59 23
SUPPLEANT
Ingemar Persson
Måns väg 6, 245 63 HJÄRUP
040 - 46 06 95,
0705 - 26 83 12
WEBBANSVARIG
Mattias Onsdorff
Ängslyckevägen 18, 245 62 HJÄRUP
0767 - 88 44 11


Kontakta oss

Vill du veta mer vad vi sysslar med idag och har utfört den senaste tiden får du gärna skriva till oss. Alla typer av frågor som rör Hjärup, Byalagets verksamheten eller våra aktiviteter är välkomna.

➢ Skicka ett epostmeddelande till oss

Byalaget på Facebook

Vi i Byalaget upplever att det händer mer än vad man tror i Hjärup men att det är svårt att nå ut med all information till alla bybor. På vår Facebook-sida kan du läsa och finna information om aktiviteter, kommande event och samrådsmöten.

Länk till Facebook-sidan

Bildgalleri