Hjärups Byalag

Bli medlem

Bli medlem i Byalaget Som medlem går hela familjen in gratis på alla aktiviteter som arrangeras av Byalaget. Du har möjlighet att vara med och påverka de politiska beslut som berör Hjärup genom att aktivera dig i styrelsen.
Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår och hushåll, och alla i hushållet är då medlemmar. Medlemsavgiften går till tryck och distribution av Byabladet, arrangemangslistan till hushållen, arvode till föredragshållare, aktiviteter m.m.

Vill du bli medlem i Byalaget? Betala in 150 kr på PG 372192-5 eller BG 5318-5849.Vill du betala avgiften med Swish så är vårt nummer 1232806966. Glöm inte att ange ditt namn och din adress i inbetalningen. Du uppger ditt namn när ni går in på våra arrangemang.