Hjärups Byalag - Om Hjärup

Hjärups Byalag

Berättelser om Hjärup

Hjärups historia På denna sida har vi samlat dokument om Hjärups historia. Antalet dokument kommer att utökas successivt och därför har de sorterats i kataloger för en enklare navigering.

Eftersom vissa delar i dokumenten är en berättelse på hur personer upplevt vad som hänt under åren som gått, så tar vi inget ansvar för korrektheten, sanningshalten i materialet. Detta eftersom människan uppfattar situationer efter vad vi anser om saker, vilka attityder vi har, vad vår kulturella bakgrund är etcetera. Vårt minne är med andra ord en del av vår världsuppfattning och därför är det fullt naturligt med minnets subjektiva inslag.

Vid användning av textmaterialet i andra dokument ska författaren enligt god sed först tillfrågas om tillåtelse. Detta gäller exempelvis en avhandling, uppsats eller bok såväl i pappersform som digitalt, kommersiellt eller offentligt bruk. En källhänvisning till författarens litterära verk är ett krav med undantag av grundläggande information om Hjärup tätort med omnejd, och saker som inte är i dokumentets fokus.

Har du en nerladdningsagent för din webbläsare installerad typ FDM, IDA, IDM eller XDM så ska den avaktiveras under tiden du läser texterna. Annars kommer dokumentet med stor sannolikhet inte visas direkt i din webbläsaren utan som en nerladdningbar fil.

   1. Hjärup Nr 1 & 13 Coyetgården
   2. Hjärup Nr 2 Black Trumpetarboställe
   3. Hjärup Nr 3 & 11
   4. Hjärup Nr 4 Hjärupslund
   5. Hjärup Nr 5 Hjärups Gård
   6. Hjärup Nr 6 Profossbostället
   7. Hjärup Nr 7 Hjärups Boställe
    1. Hjärup Nr 8 Klockaregården
    2. Fatters Krog och Hjerups väderkvarn
    3. Hjärup Nr 8:3 Fäladsvägen 1
    4. Hjärup Nr 8:4 Fäladsvägen 17
    5. Hjärup 8:7-8 Trädgårdsmästaren 31
    6. Hjärup Nr 8:9 Klockaregården
    7. Hjärup Nr 8:11 - 8:13 Hörmans handelsträdgård
    8. Hjärup Nr 8:14 Butiken
    9. Hjärup Nr 8:17 Karl Perssons Handelsträdgård
   8. Hjärup Nr 9 Stenshögs Gård *
   9. Hjärup Nr 10
   10. Hjärup Nr 12
   1. Gamla Lundavägen 33: Polisstation, Distriktssköterska
   2. Gamla Lundavägen 37: Stenhuggeri, Bilverkstad, Palino
   3. Hjärupsvägen 20 Smedjan
   4. Kyrkan
   5. Lommavägen 19 Kullenberg
   6. Scouterna
   7. Sexevägen 33 Albin Bladh
   8. Skolan
   9. Stationsstigen 12
    1. Åttegränd 9 (f.d. 7 & 9)
    2. Åttegränd 10
    3. Åttevägen 24


* Extra stor fil > 2MB