Hjärups Byalag

Berättelser om Hjärup

Hjärups historia På denna sida har vi samlat dokument om Hjärups historia. Antalet dokument kommer att utökas successivt och därför har de sorterats i kataloger för en enklare navigering.

Eftersom vissa delar i dokumenten är en berättelse på hur personer upplevt vad som hänt under åren som gått, så tar vi inget ansvar för korrektheten, sanningshalten i materialet. Detta eftersom människan uppfattar situationer efter vad vi anser om saker, vilka attityder vi har, vad vår kulturella bakgrund är etcetera. Vårt minne är med andra ord en del av vår världsuppfattning och därför är det fullt naturligt med minnets subjektiva inslag.

Vid användning av textmaterialet i andra dokument ska författaren enligt god sed först tillfrågas om tillåtelse. Detta gäller exempelvis en avhandling, uppsats eller bok såväl i pappersform som digitalt, kommersiellt eller offentligt bruk. En källhänvisning till författarens litterära verk är ett krav med undantag av grundläggande information om Hjärup tätort med omnejd, och saker som inte är i dokumentets fokus.

    1. Fatters Krog och Hjerups väderkvarn
    1. Stenshögs gård i Lilla Uppåkra och Hjärup
    1. Åttevägen 24