Hjärups Byalag

Arrangemang - våren 2018

19.00  Hjärupslundsgårdens trädgård.
Hjärupslundsgårdens trädgård med Annette Ljunggren Persson.
Information om arrangemanget finns på ⇒ följande bildfil.
Plats: Hjärupslundsgården, Stationsstigen 24.