Hjärups Byalag

Arrangemang - våren 2019

19.00  Extra årsmöte i Hjärups Byalag
Dagordning finns digitalt på följande länk... ⇒ Dagordning.
Plats: Hjärups Bibliotek.
  Midsommarafton