Hjärups Byalag

Arkivet

Arkivet för Hjärups Byalag Arkivet ersätter tidigare webbsidor för nerladdning av elektroniska dokument. Arkivet omfattar protokoll ifrån våra årsmöten och ordinarie möten, verksamhetsberättelser, ekonomiska dokument och skrivelser till/från bland andra Staffanstorps kommun och statliga myndigheter.

Dokumenten är organiserade i ett filträd och uppdelade i kataloger som exempelvis Protokoll och Byabladet.
Protokoll, Byabladet, Verksamhetsberättelser och Skrivelser & yttranden är även uppdelade i underkataloger efter årtal.

Observera att filträdet ej går att skriva ut.
För att göra det krävs en skärmdump genom att trycka på knappen "Print Screen" (Prn Scr) på tangentbordet. Det som visas på skärmen kan sedan läggas/klistras in i en ny, tom bild i exempelvis programmet Photoshop, sparas och därefter skrivas ut.

Förklaring, fil-ikoner: pdf-fil PDF-dokument, jpg-fil JPG-bild, HTML-fil HTML webb-dokument

    1. Byabladet Nr 1 *
    2. Byabladet Nr 2 *
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2 *
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2a
    3. Byabladet Nr 2b
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    3. Byabladet Nr 3
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    3. Byabladet Nr 3
    1. Byabladet Nr 1
    2. Byabladet Nr 2
    3. Byabladet Nr 3
     1. 2019-04-24 *
     2. Extra 2019-05-28 *
     1. 2018-04-24
     1. 2017-05-23
     2. 2017-04-26
     1. 2016-04-26
     1. 2015-04-22
     1. 2014-04-23
     1. 2013-04-24
     1. 2012-04-25
     1. 2011-04-28
     1. 2010-04-22
     1. 2009-04-21
     1. 2008-04-24
     1. 2007-06-19
     2. 2007-04-24
     1. 2006-06-08
     2. 2006-04-24
     1. 2005-09-29
     2. 2005-04-28
     1. 2004-04-19
     1. 2003-04-23
     1. 2002-04-23
     1. 2001-10-02
     1. 2019-10-15
     2. 2019-09-01 *
     3. 2019-05-28 *
     4. 2019-04-24 *
     5. 2019-04-14 *
     6. 2019-03-12 *
     7. 2019-02-11 *
     8. 2019-01-14 *
     1. 2018-10-23
     2. 2018-09-26
     3. 2018-08-19
     4. 2018-05-23
     5. 2018-04-22
     6. 2018-03-14
     7. 2018-02-13
     8. 2018-01-17
     1. 2017-11-21
     2. 2017-10-25
     3. 2017-09-26
     4. 2017-08-20
     5. 2017-05-23
     6. 2017-04-26
     7. 2017-04-23
     8. 2017-03-15
     9. 2017-02-15
     10. 2017-01-18
     1. 2016-11-16
     2. 2016-10-11
     3. 2016-09-14
     4. 2016-08-21
     5. 2016-05-25
     6. 2016-04-26
     7. 2016-04-24
     8. 2016-03-15
     9. 2016-02-16
     10. 2016-01-13
     1. 2015-11-24
     2. 2015-10-27
     3. 2015-09-22
     4. 2015-08-25
     5. 2015-06-09
     6. 2015-05-12
     7. 2015-04-22
     8. 2015-03-04
     9. 2015-01-28
     1. 2014-11-26
     2. 2014-10-29
     3. 2014-09-24
     4. 2014-08-24
     5. 2014-06-11
     6. 2014-05-07
     7. 2014-04-23
     8. 2014-04-02
     9. 2014-03-12
     10. 2014-02-19
     11. 2014-01-22
     1. 2013-12-11
     2. 2013-11-20
     3. 2013-10-16
     4. 2013-09-18
     5. 2013-08-21
     6. 2013-06-12
     7. 2013-05-15
     8. 2013-04-24
     9. 2013-03-13
     10. 2013-02-14
     11. 2013-01-23
     1. 2012-12-12
     2. 2012-11-15
     3. 2012-10-18
     4. 2012-09-13
     5. 2012-08-23
     6. 2012-06-14
     7. 2012-05-24
     8. 2012-05-03
     9. 2012-04-19
     10. 2012-03-22
     11. 2012-03-01
     12. 2012-01-26
     1. 2011-12-15
     2. 2011-11-17
     3. 2011-10-20
     4. 2011-09-15
     5. 2011-08-18
     6. 2011-06-16
     7. 2011-05-19
     8. 2011-04-28
     9. 2011-04-14
     10. 2011-03-31
     11. 2011-02-17
     12. 2011-01-20
     1. 2010-12-16
     2. 2010-11-25
     3. 2010-10-28
     4. 2010-09-23
     5. 2010-08-26
     6. 2010-06-10
     7. 2010-05-11
     8. 2010-04-22
     9. 2010-03-17
     10. 2010-03-04
     11. 2010-02-04
     12. 2010-01-07
     1. 2009-10-28
     2. 2009-10-01
     3. 2009-09-10
     4. 2009-08-20
     5. 2009-06-11
     6. 2009-05-07
     7. 2009-03-24
     8. 2009-02-26
     9. 2009-02-03
     1. 2008-12-11
     2. 2008-10-22
     3. 2008-09-17
     4. 2008-08-14
     5. 2008-05-22
     6. 2008-03-26
     7. 2008-02-27
     8. 2008-01-16
     1. 2007-10-09
     2. 2007-08-15
     3. 2007-06-19
     4. 2007-04-24
     5. 2007-03-21
     6. 2007-02-07
     1. 2006-11-28
     2. 2006-10-24
     3. 2006-09-04
     4. 2006-08-30
     5. 2006-06-08
     6. 2006-05-15
     7. 2006-05-07
     8. 2006-05-01
     9. 2006-03-29
     10. 2006-01-25
     1. 2005-12-12
     2. 2005-11-09
     3. 2005-10-04
     4. Reservation till ÖP
     5. 2005-08-23
     6. 2005-06-13
     7. 2005-05-09
     8. 2005-03-29
     9. 2005-03-01
     10. 2005-01-11
     1. 2004-11-17
     2. 2004-10-14
     3. 2004-08-26
     4. 2004-06-01
     5. 2004-04-19
     6. 2004-03-16
     7. 2004-02-10
     8. 2004-01-13
     1. 2003-12-08
     2. 2003-11-18
     3. 2003-10-22
     4. 2003-10-03
     5. 2003-09-23
     6. 2003-08-26
     7. 2003-06-12
     8. 2003-05-12
     9. 2003-04-23
     10. 2003-03-20
     11. 2003-02-25
     12. 2003-01-16
     1. 2002-12-09
     2. 2002-11-05
     3. 2002-09-01
     4. 2002-08-20
     5. 2002-06-17
     6. 2002-05-23
     7. 2002-04-29
     8. 2002-04-11
     9. 2002-03-19
     10. 2002-02-12
     1. 2001-11-29
     2. 2001-10-30
     3. 2001-10-08
    1. Synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla i Staffanstorps kommun
    2. Förtida besked betr arrangemangsstödsansökningar från kommunen
    3. Synpunkter på vad parken i Hjärup kan innehåll
    1. Synpunkter på detaljplan för del av Hjärup 4:2, Hjärup NO etapp 4
    2. Nominering av Kerstin Ringdal
    1. Affärsområdet "Trekanten" vid Väståkravägen. 
    2. Synpunkter på Snabbcykelstråk väg E22 Malmö-Lund. Sänt till Trafikverket.
    3. Skiss på framtida "Centrumgatan" i Västerstad.
    4. Synpunkter på detaljplan för del av Hjärup 22:1 m.fl. - Västerstad Etapp 1, Hjärup.
    1. Svenska kraftnät - synpunkter på ledningsflytt
    2. Cykelparkering vid stationen
    3. Viktig roll i växande Hjärup / SKD
    4. Hastighetsbegränsning Lommavägen
    5. Utbyggnad av 4-spår i Hjärup
    6. Trafikutredningsrapport för området kring bl.a. Fredriks väg 
    7. Snabbcykelstråk Malmö - Lund 
    8. Avfallsplan för framtiden 
    1. Kommunens svar på "Enkla förslag till åtgärder för att höja trivseln och förbättra utemiljön i Hjärup"
    2. Planområdet fastigheten Hjärup 8:230 samt en mindre del av Hjärup 4:2
    3. Enkla förslag till åtgärder för att höja trivseln och förbättra utemiljön i Hjärup
    4. Synpunkter på detaljplaner för stambanans utbyggnad till 4­spår i Hjärup
    5. Trafikverket / Järnvägsplanen Flackarp - Arlöv / Synpunkter på PM Granskningsutlåtande
    6. Synpunkter på Detaljplan för Stora Uppåkra 12:2 m. fl. Hjärup NO etapp 3
    7. Förslag till ökad tillgänglighet till och utnyttjande av biblioteket i Hjärup
    8. Synpunkter på Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl SPÅROMRÅDET
    9. Svar från Staffanstorps kommun gällande ersättningsytor
    10. Svar från Staffanstorps kommun gällande utsmyckning Hjärup
    11. Ersättningsytor
    12. Utsmyckning Hjärup
    1. Minnesanteckningar vid möte med Referensgruppen
    2. Kommentar till utställning för Åttevägen i Hjärup
    3. Synpunkter på detaljplaner för stambanans utbyggnad till 4-spår i Hjärup
    4. Synpunkter på Detaljplan för Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn samt skolan
    5. Åttevägen och Scoutparken
    6. Vårdträdet Äppelhagen
    7. Referensgruppen i Hjärups Byalag våren
    8. Synpunkter på detaljplan för Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn
    9. Lekplatser i Hjärup
    10. Samarbete kring programverksamhet Staffanstorp - Hjärup
    11. Minnesanteckningar vid möte med Referensgruppen
    12. Stationsbyggnaderna i Hjärup
    13. Synpunkter efter samrådsmöte Äppelhagen
    1. Minnesanteckningar vid möte med Referensgruppen
    2. Samrådsmöte Åkerslundshusen LG ver 1
    3. Synpunkter på detaljplaner för Åttevägen och Tågvägen i Hjärup.
    4. Trafikfällor - Jakriborg Hyresgästförening. *
    5. Byalagets svar på kommunen angående byalagets skrivelse om trafikfällor.
    6. Kommunens svar på byalagets skrivelse om trafikfällor.
    7. Sammanställning av trafikfällor som bör åtgärdas i Hjärup.
    1. Yttrande angående fyra järnvägsspår genom Hjärup.
    2. Yttrande angående förslag till förändrade hastighetsgränser.
    3. Yttrande angående förslagen till station och nytt centrum.
    1. Yttrande angående översiktsplan Hjärup 2038.
    2. Yttrande angående bebyggelse i Hjärup Bocentrum.
    1. Yttrande angående reviderad fördjupad översiktsplan
    1. Yttrande angående fördjupad översiktsplan Hjärup-06
    2. Yttrande angående Södra stambanans utbyggnad - komplettering.
    3. Yttrande angående Södra stambanans utbyggnad.
    4. Yttrande angående trafikplan.
    1. Yttrande angående fördjupad översiktsplan.
    2. Förfrågan angående nytt Forum Hjärup.
    3. Arbetsgruppens förslag till fördjupad översiktsplan.
    4. Yttrande angående Lekplatsutredningen.
    5. Remissvar angående Södra stambanan Håstad-Arlöv.
    1. PM angående väg- och trafikåtgärder i Hjärup.
    2. Yttrande angående Gamla skolan och cykelväg Hjärup-Lomma.
    1. Yttrande angående kartläggning av potentialen för en närvärmeanläggning.
    2. Yttrande angående fritidsverksamheten för ungdom i Hjärup.
    3. PM angående hastighetsbegränsning på Banvallsvägen i Hjärup.
    4. PM angående åtgärder för förbättring av trafiksituationen i och kring Hjärup.
    5. PM angående grönstråk vid detaljplanläggning.
    6. PM angående belysning samt behovet av förbättringar i Hjärup.
    1. PM angående IT-infrastruktur i Hjärup
    2. Yttrande angående anläggande av ett motionsspår i Hjärup
   1. 2018 *
   2. 2017
   3. 2016
   4. 2015
   5. 2014
   6. 2013
   7. 2012
   8. 2011
   9. 2010
   10. 2009
   11. 2008
   12. 2007
   13. 2005
   14. 2004
   15. 2003
   16. 2002 Lägesrapport
    1. Revisionsberättelse
    2. Resultatbudget
    3. Resultatrapport
    4. Balansrapport
    1. Revisionsberättelse
    2. Budget
    3. Resultatrapport
    4. Balansrapport
   1. 2019 Sammanställning av synpunkter på vad parken i Hjärup kan innehålla
   2. Äldre karta över Hjärup, HJERUP


* Extra stor fil > 2MB