Hjärups Byalag

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper Byalaget har för närvarande två aktiva arbetsgrupper. I arbetsgrupperna ingår en eller flera personer från styrelsen. Personer som är intresserade av att hjälpa till ideellt är mycket välkomna att vara med och bidra till arbetsgruppernas arbete.
Dessa grupper finns:

Arrangemang

Denna grupp har funnits länge och planerar och arrangerar föredrag, barnteater, musikaftnar, valborgs- och midsommarfirande och mycket mer. Ofta i samverkan med andra aktörer som till exempel biblioteket och andra föreningar i Hjärup. Det vi vill bidra till är att utveckla, stimulera och befästa kulturlivet i Hjärup så att vi får ett blomstrande kulturutbud. Vi vill gärna ha fler som hjälper oss både med idéer och praktisk och teknisk hjälp vid arrangemangen. Dina idéer kan leda till spännande arrangemang och du kommer att få massor av nya kontakter i och utanför Hjärup.
Kontaktperson: Ingegerd Höglund

Gruppen för plan- och trafikfrågor, grönytor och parkutveckling

Det byggs och utvecklas mycket i Hjärup – allt från nya bostadsområden till vägar och järnvägar. Arbetsgruppen håller koll på nya detaljplaner, går på samrådsmöten med mera. Vi lämnar synpunkter, skriver yttranden och ser till att ha en löpande dialog med till exempel Staffanstorps kommun och Trafikverket. För att på bästa sätt kunna representera Hjärupsborna i de här frågorna vore det bra om vi blev några fler som kan bidra med olika perspektiv i gruppen. Gruppen vill även se till att Hjärups parker och grönytor bevaras och utvecklas. I nuläget är fokus till stor del på att göra det bästa möjliga av den nya parken.
Kontaktperson: Ingemar Persson

-------

Arbetsgrupperna har minst en representant i styrelsen som håller styrelsen informerad om aktiviteterna i gruppen. Skrivelser och yttranden från Hjärups Byalag ska alltid godkännas av styrelsen. Grupperna kan startas och avslutas allt efter behov och intresse.