Hjärups Byalag

Bli aktiv

Aktivt medlemsskap

Vill du mer än bara betala medlemsavgiften till Hjärups Byalag? Kanske påverka i frågor som är viktiga för dig eller vara med och arrangera aktiviteter. Eller så är du bara sugen på att lära känna nya människor och vara del av något.

Styrelsen

Hjärups Byalag har årsmöte i april varje år och då väljs styrelsen. Är du intresserad att var med som ordinarie eller suppleant i styrelsen så kontakta valberedningen.

Arbetsgrupper

Vi har flera arbetsgrupper som jobbar med olika frågor. Fler kloka hjärnor och arbetande händer är alltid välkomna i våra grupper. Det finns också möjlighet att starta nya arbetsgrupper om det finns intresse för det. Läs mer ⇒ här.

Hoppa in när det behövs

Även om du kanske inte vill binda upp dig och gå på regelbundna möten, kanske du kan tänka dig att hjälpa till när du har tid och lust. Hör gärna av dig om du kan tänka dig att ”hoppa in” ibland. Det kan vara att ställa upp med praktisk eller teknisk hjälp vid arrangemang och aktiviteter, att komma med input till ett yttrande, med mera. Exempelvis har byalaget fått förfrågningar om att anordna språkcafé för flyktingar, nattvandring och annat som kräver att vi är lite fler som hjälper till.

Tyck till!

På vår Facebooksida och på vår hemsida www.hjarup.nu försöker vi informera om vad som är på gång i Hjärup. Dela gärna med dig av dina tankar genom att kommentera eller skicka ett meddelande eller mejl. Då har vi ett bättre underlag när vi formulerar skrivelser och yttranden. Ett av byalagets mål är att bidra till närdemokrati och delaktighet.

Kontakta oss

Vill du nå oss i byalaget så vänd dig till styrelsen eller någon av arbetsgrupperna.
Du kan också anmäla ditt intresse genom att klicka här och fylla i ett formulär.